Agama,.....

Agama alus agungna 
ku ngabibita ku nyingsieunan. 

Ngabibita ku nu matak enya 
Nyingsieunan ku nu matak enya. 

Naha? 

Sab moal aya nu daek lakon agama 
Ari lain, hayang kaalusan...
Sieun cilaka. 

Najan cenah dipigawe hayang rido Allah ge 
moal daek dipenta ari lain pialuseun keur manehna. 

Ikhlasna? 

Engke mun geus migawe 
sabab hayang sabab beuki sorangan. 

Karasa...kaalusan kagunganNA.. ..

ENYA teu kaburu nyangka 
JADI teu kaburu menta.