SYUKURANSyukuran 

lumrahna nganuhunkeun
yen geus meunang kahadean.

Narimakeun
sagala puji/kaalusan pasihanNA.

Undak ti eta,.....

Kudu daek jeung bisa syukuran keur susah.

Nyatana...
Tong ngukut kasumpeg
Ulah kufur (nolak) ni’mat lain
nu loba-loba salian ti nu keur karasa.


Ke kabuka ....
yen ti Allah kabeh ge puji nyatana kahadean kaalusan.
Sirnana kasumpeg, Allah nu ngaalus /mujikeunana.
 

Nya tumerap babasan luluhur dikamutlakan
Nu muji Allah nu dipuji Allah,
 

Kasaksi sab sia geus logor tara seuseut seuatISTIGFAR


Pagawean jamak

Menta ampun sab
geus nyieun salah kaluluputan
dosa gede dosa leutik
nu dihaja jeung teu kahaja,
boh nu karasa boh nu teu karasa.

Eta teh geus umumna kitu....

Nanjak neang landeuh bari pamrih hayang caang.

TAPI,
...
 

Tuturkeuneun nu nyusud ka Muhammadan mah,
khatamna istigfar dina keur senang
hasil maksud aya dina kamulyaan.

Nya kasebut landeuh neang nanjak

bari geus aya diluhur....

Emh! dadasar nu beda alam.