Shalat juma'at

Akur jeung batur ninggalkeun dudunya saheulaaneun,

Neangan rido nu ngamurbeng bari deuih ngabengbreng.


Lulumayana ku nu nareuleu sok disebut taat tur shaleh,

EUSINA mah....

Wallahu alam ngan Allah jeung sorangan nu nyaho.


Enyaan siloka agama bagja pisan para ahli waris,


Shahadatullah,

Shalawatullah,

Hakekatullah,

Kalimatullah.


Rebu rebu nuhun sun,

Teu kaduga nampi ku asta kalih ge...

Kabujeng cisoca mayunan.