Mana nu kudu diheulakeun?

Mana nu kudu diheulakeun, 

Kawajiban ka batur 
atawa 
kawajiban ka sorangan? 

Saenyana jeung sabener benerna...
Dua-duana kudu jeung BISA 
diheulakeun. 

Sabab kawajiban ka batur 
(anak, indung/bapa, salaki/pamajikan, sasama, sato, alam jrrd) 
nyatana migawe kautamaan, 

ari kawajiban ka sorangan 
enya-enyana mah beberesih. 

Sab ngaran wajib, 
kudu teu bisa henteu....

Lamun teu bisa nohonanana 
atawa 
templang sabeulah 

Nu salah susah rugi era kuciwa mah maneh. 

Bray ah!

Haji ka KABUYUTAN Atuh!!: meh Jadi HAJI di Pakuan SORANGAN (II)

IV. haji ka kabuyutan di tangtung

Salian ti aya di Mekah baitullah teh aya di tiap jelema , nyatana, hatena bisa jadi kabuyutan asal nepi ka pangkat mu’minin kongas “qalbu mu’minin baitullah”.

Mu’minin hartina nu iman ari iman nyatana nur (sunda) nu dipasihkeun ku nu maha hirup ka nu daek aslamtu (islam) nyatana sumerah pasrah ka mantena. Iman mah rasul ge teu tiasa masihan komo guru resi ajar ustad kiai syech jeung sajabana eta mah –iman- hak nu maha hirup mere jeung teu merena. [Matak ulah gampang ngaku geus iman (mu’min) nurutan urang arab baduy… ..era ku nu moncongok. iman teh ni’mat nu pangede gedena….ngaku mah cukup muslim (sabisana) weh bari terus neneda sing kapasihan iman nur sunda nu maha suci. Can tangtu nu geus ngaku muslim meunang iman jadi mu’min]. Ngan, sabab aya jangjina Ar Rahman nu Maha suci lamun enya enya aslamtu bakal dipasihan iman nu mangrupi nur sunda rukun (islam)na kudu enya enya dipigawe…..nyatana (nu ka lima) Haji ka kabuyutan deuheus ka baitullah.

Deuheus ka hate nu nyunda caang (qalbu mu’minin baitullah) bisana ku tawaf museur keun maneh; Pancegan ihramna, tuluy munajat: denge nu lain salian ti itikad hate teu didenge, deuleu salian ti kana hate teu di deuleu ucap salian ti gerentes itikad du’a hate teu diucapkeun ambeu dieuweuhkeun; dua mata teu dipake neuleu dua liang irung teu dipake ngambekan dua liang ceuli teu di pake ngadenge liang sungut teu engab 7 lawang kadunya nutup…mateni patang (opat) perkara (pangdenge pangdeuleu pangangseu pangucap) angilo/ maca/ nimbang/ museur kana paesan tunggal… malikeun peta latipah ti talab ka qalbu ngaliwatan ruh sir nafi kahfi akhfa, unggah alam ti insan nu kamil, ka ajsam misal arwah wahidiyat wahdat ahadiyat di taratas disaliksik… ti amarah ka salwiyah ka lawamah ka mutmainnah ka rodiyah ka mardiyah ka kamilah (tawaf muter ngalawan putaran jam –malik malikeun deui alam nu kajamanan) make cai caina kahuripan kajayaan kawedukan kinasihan darma menceger anjlog ka (ci) paingan… lamun kaffah museur buleud nya tangtung masagi tubadil, munggah haji, naek, asup, ka alam sunda alam nur alam malak alam para hyang.

Nyata geura naon nu kapanggih waktu keur tawaf di baitullah di mekah SARUA jeung keur tawaf kana/dina hate nu geus caang –kapasihan caaang ku nu maha suci,

Urang saeutik bukakeun sababaraha lalangsena: