NYAKSI

Meungpeung bisa ngadenge
Ayeuna loba dengekeuneun dengeeun,
Denge we sing tapis nepi ka teu sadenge dengena.
Meungpeung bisa neuleu
Ayeuna loba deuleukeuneun deuleueun
Deuleu we sing permana nepi ka teu sadeuleu deuleuna.
Tapi, ulah kababawa ngilu ireug
Aya kitu ulah jadi kitu aya kieu ulah jadi kieu.
Nyaksi mah kudu teu kua teu kieu komo kitu.
Pan asalna ge teu kua teu kieu
Na bet eleh ku/ula ilu ka dedengean deudeuleuan
Nu can puguh dengekeuneun deuleueun.