Tutungkusan (I): Bubuka -Agama

Bubuka

Wisnu anak Apa,….

Ngahaja Apa nulis seja papatah pulunganeun engke dina waktuna maneh butuh, ngahaja dikeureuyeuh sa patah sa patah tangeh keneh meungpeung salse, lain teu hayang langsung engke nganepikeun lisan da eta mah nu di ajam salilana hayang pareng mikeun langsung nepakeun jeung rasana, ngan sieun bisi engke dina waktuna maneh butuh urang teu kaparengan rineh atawa teu/geus teu bisa tepung/panggih cumarita. Waktu Apa ieu nulis (taun 2008, maneh karek 14 thn), tangtu sanajan urang sering bareng tapi dina pagiling gisik kaditu kadieu teh teu kabeh pareng dina wayahna, meureun can waktuna perlu eukeur meujeuhna boh Apa boh maneh bubulak keneh. Jadi, disareatan ti ayeuna itung itung nyieun payung mekelan memeh hujan.

Barina ge, ari maca tulisan mah engkena beunang ku dikeureuyeuh di bulak balik di ilo di timbang timbang bener henteuna pantes henteuna, jeung tangtu karek bisana maneh ngilo mun engke geus boga pangukur bisana maneh nimbang mun maneh geus loba loba ku eusi.

Ieu tulisan bekel maneh babalik pikir, sanajan sing katepi dina masih keneh angger bubulak akal, nyatana bekel keur nyaho di getih sorangan pakeun nangtung ajeg ku sorangan di urat sorangan. Sanajan ngeunaan iraha irahana mah maneh babalik pikir kumaha parengna sabab ari akal/pikirmah kumaha hate ari hate sipatna bulak balik sugan we dina engke peuting atawa isuk atawa iraha wae maneh maca ieu tulisan (nu muga sing sagancangna) pareng hate keur balik/malik meureun bisa saalam jeung maksud /eusi ieu tulisan nu bisa pakeun eunteung bekel marengan maneh sedeng bubulak.

Jeung deui, dikeureuyeuh dituliskeun teh

Sirotol mustaqim


Bareng hirup bari... 

Nangtung qiyam ku suku sorangan, 

Ajeg dina suku sorangan. 


Boga hidayah,... 

ni'mat mawa bawa sorangan. 


Ieu, 

tangtungan nu teu butuh batur, 

butuh soteh ku nu NGA-baturan; 


Matakna,... 

Wajib maneh sunat batur

kajeun batur henteu sorangan mah kudu wae,

Ulah cueut pedah hideung ponteng pedah koneng 

Unggut ku lindu gedag ku angin; Dina ayana nu ngabaturan, 

Meureun genah pada pada ni'mat 

Moal asa kasoro kagetreng 


Sab rijkiNa teu pahili hili 

BagjaNa teu paala ala*) Mustaqim asal tina kecap  qiyam sundana nangtung ajeg ku bitis/suku sorangan.