SINOM KAMERDEKAAN

I

Ngeunaan kamerdekaan
Keur urang anu kiwari
Hese ngama'naannana
Kumaha jaman bihari
Bumela tega pati
Pakeun ngabelaan lembur
Perang ngangkat senjata
Sangkan merdeka mandiri
Leupas tina kakawasaan penjajah

II

Hikmahna kamerdekaan
Keur urang anu kiwari
Leuwih karasa enyana
Mun ningal rahayat nagri
Dina harayang hurip
Nyukupan rupa kabutuh
Molah satekah polah
Nepikeun lali ka diri
Hayang leupas tina jajahan katuna

--Rengganis 1082015