DURMA SAVE JATIGEDEUga ngeunaan Jatigede Sumedang
Metu geus ti bihari
Cenah lamun tea
Dibendung dikeueuman
Dermayu guntur ku cai
Cikawedukan
Sorangeun eusi nagri

Sab 'lamun' jadi awalan kecap uga
Tiap sunda sing ngarti
Jadi teu jadina
Kumaha urangna
Karuhun mah ngan wawadi
He nu ayeuna
Riksa tuh lemah cai